Zorg en Technologie

Ontwikkel een innovatieklimaat voor zorgtechnologie

Zorgtechnologie, voor mooi werk en goed leven

Zorgtechnologie biedt een oplossing om zorgverleners te ondersteunen en te ontlasten en kwalitatief betere zorg te verlenen. Toch blijkt het lang te duren voordat technologische innovaties daadwerkelijk breed doorgevoerd worden. Hoe vergroot je dat innovatieklimaat, dat adoptieklimaat voor zorgtechnologie?

Ontwikkeling van talent

Zorg en Technologie

Samen met de Zorggroep Apeldoorn en de Provincie Gelderland ontwikkelden wij het programma Zorg en Technologie. Een programma dat medewerkers meeneemt, vertrouwd maakt met digitale zorg, drempels wegneemt en positieve ervaringen meegeeft. Kortom, een programma dat medewerkers op een positieve manier uitdaagt samen te gaan doen en zo te bouwen aan een innovatieklimaat waarin volop ruimte is voor zorgtechnologie.

Digitale zorgspiegel

Het programma start en eindigt met het invullen van de Digitale Zorgspiegel. De Digitale Zorgspiegel is een handige vragenlijst die je helpt te reflecteren waar jij jezelf voelt staan ten aanzien van Digitale Zorg. Het helpt je om samen in gesprek te gaan en te kijken hoe je elkaar kunt ondersteunen om samen digitale zorg verder te brengen in jouw organisatie op een manier die aansluit bij waar je jezelf voelt staan.

1. Wat is digitale zorg?

Digitale zorg staat voor technologie die het leven makkelijker, veiliger, gezonder, leuker maakt. Er zijn veel verschillende soorten van digitale zorg te onderscheiden. Hierdoor is er genoeg keuze om goed aan te kunnen sluiten op de wens, vraag of behoefte van de cliënt. In dit hoofdstuk meer over de verschillende soorten en het inzetten van digitale zorg.

20 minuten online, 4 opdrachten/werkvormen, toepassen in praktijk

2. wat brengt digitale zorg?

In de zorg wordt digitale zorg op verschillende manieren ingezet. Wanneer er wordt gekozen voor de juiste vorm van digitale zorg levert dit een hoop op voor zowel de cliënt, jij als professional en de zorginstelling. In dit hoofdstuk meer over de voordelen van digitale zorg, hoe het een rol speelt in trends in de zorg en ook welke uitdagingen het met zich meebrengt.

25 minuten online, 4 opdrachten/werkvormen, toepassen in praktijk

3 Visie en beleid

Dit hoofdstuk met de titel visie en beleid gaat over waar jij, jouw team en jouw organisatie voor staat, voor gaat en op welke manier jullie dat doen. Termen als missie, visie, kernwaarden, beleid en strategie worden toegelicht en je ontdekt op welke manieren je samen bouwt en op verschillende niveaus kan bijdragen aan een visie en beleid op digitale zorg.

20 minuten online, 4 opdrachten/werkvormen, toepassen in praktijk

4 Deskundigheid bevorderen

In dit hoofdstuk werken we aan (onderlinge) deskundigheidsbevordering en training. Vernieuwend zorgen met een nieuwe rol voor de zorgverlener en het invoeren van digitale zorg vraagt namelijk om het ontwikkelen van nieuwe competenties. Hoe help je elkaar daarin, hoe neem je elkaar daarin mee en hoe ondersteun je elkaar in de ontwikkeling van die competenties.

25 minuten online, 4 opdrachten/werkvormen, toepassen in praktijk

5 Kwaliteit van leven

In dit hoofdstuk gaan we praktisch aan de slag met het stabiliseren en/of verbeteren van kwaliteit van leven van de cliënt middels de inzet van digitale zorgmiddelen.

30 minuten online, 4. opdrachten/werkvormen, toepassen in praktijk

6 Voorlichting geven

In dit hoofdstuk ga je voorlichting geven aan cliënten en verwanten om zo cliënten en verwanten te betrekken en mee te nemen in het digitale zorgmiddel dat je wilt implementeren.

20 minuten online, 6 opdrachten/werkvormen, toepassen in praktijk

7 Multidisciplinair werken

In dit hoofdstuk ga je de betrokkenheid van directe collega’s verkennen binnen het onderwerp digitale zorg. Zo zal, naast de directe zorg, een gedragsdeskundige iets vinden van digitale zorg. Ook kunnen andere afdelingen, zoals ICT of financiën,  betrokken zijn.

25 minuten online, 5 opdrachten/werkvormen, toepassen in praktijk

8 Ethisch verantwoord handelen

In dit hoofdstuk staan we even stil. Stil bij de ethische vragen en dilemma’s die de inzet van digitale zorg met zich meebrengt. Omgaan met dilemma’s hoort bij de zorg, juist vanwege de bijzondere situatie waarin de cliënt verkeert.

20 minuten online, 4 opdrachten/werkvormen, toepassen in praktijk

9 Samen werken, samen leren

Je hebt, door alle hoofdstukken heen, een eerste ervaring opgedaan met het invoeren van digitale zorg. Naar alle waarschijnlijkheid zit je er nog middenin. Hoe breng je het verder in de organisatie? Hoe neem je anderen mee op een manier die hen echt verder helpt?

25 minuten online, 4 opdrachten/werkvormen, toepassen in praktijk

10 Zorginnovatie en onderzoek

In dit hoofdstuk kijken we terug op de stappen die je gemaakt hebt in deze module en kijken we vooruit. Kortom: wat heb je gedaan en wat neem je daaruit mee?

10 minuten online, 4 opdrachten/werkvormen, toepassen in de praktijk

Gerard Roerdink

Over het programma:

Dit programma bestaat uit 10 hoofdstukken met daarbij opdrachten en werkvormen die je zelf of samen met je team kunt doen. Het is zo opgebouwd dat je, door middel van die opdrachten en werkvormen samen een mooie succeservaring opdoet in het verder brengen van digitale zorg in jouw instelling.

 

Over het train-de-trainer programma

Het train-de-trainer programma traint de leidinggevende in vaardigheden om gedragsverandering over te brengen, te oefenen en te zorgen dat het beklijft. Daarnaast werken we aan kennis, deskundig op het onderwerp. We ondersteunen de leidinggevende om het programma ‘in actie’ te zetten, samen met medewerkers te gaan doen. Vanuit een positieve waarderende aanpak en hoe je vervolgens, in de dagelijkse praktijk, aandacht kunt geven aan het leren en ontwikkelen.

Algemene informatie

  • Blended programma
  • Opdrachten, werkvormen voor in de dagelijkse praktijk
  • Vier tot zes maanden doorlooptijd
  • Sluit aan op het keuzedeel Zorg en Technologie Mbo 3 en 4
  • Aangeboden vanuit train-de-trainer model voor aandachtsfunctionarissen en leidinggevenden als ook in open inschrijvingsmodel

Uitvoering en kosten

Wij helpen je met de uitvoering van het programma in jouw instelling door je volledig te ondersteunen. Samen zorgen we dat het programma merkbaar, zichtbaar impact heeft. Het programma wordt aangeboden vanuit een zogenaamd train-de-trainer model. Daarbij leiden wij aandachtsfunctionarissen / teamleiders op om samen met de teams aan de slag te gaan met het programma en alle opdrachten die je daarin in de praktijk gaat uitvoeren.

Uitvoeringskosten train-de-trainer programma

Uitvoeringskosten Open Inschrijving

De juiste keuze

Ja, ik wil graag beginnen!

Laat een bericht achter