Seksualiteit in de zorg

Voorkomen van seksueel misbruik in de zorg 

In de zorg komt seksueel misbruik nog steeds veel voor

Een belangrijke rol in de voorkoming, signalering en juiste handeling hiervan is weggelegd voor zorgmedewerkers. Openheid over seksualiteit en (h)erkenning van het probleem helpt daarbij!
Ontwikkeling van talent

Terug naar gezonde nieuwsgierigheid

Daarom ontwikkelde Human Talent Group samen met Jeugdzorg Nederland en experts in de jeugdzorg het programma Terug naar gezonde nieuwsgierigheid en het programma Hou mij vast, laat mij los voor de verstandelijk gehandicaptenzorg. Een trainingsprogramma om openheid over seksualiteit ook in jouw zorginstelling te integreren.

1 Het grote plaatje

Cliënten in de zorg hebben dezelfde behoefte aan intimiteit en seksualiteit als ieder ander. In ‘het grote plaatje’ gaan we in op het rapport Beperkt Weerbaar. We kijken naar welke factoren van belang zijn bij een gezonde seksualiteitsontwikkeling in alle levensfases. En we gaan in op de complexiteit hiervan voor cliënten.

60 minuten online, 2 opdrachten

2 Jij als werker

Je eigen socialisatie speelt mee in hoe je denkt over seksualiteit bij cliënten. Hoe speelt dit een rol in je werk met cliënten en in gesprekken met collega’s en/of ouders. Welke eventuele valkuilen of blinde vlekken bij het signaleren van seksuele behoeften van cliënten, of bij seksueel misbruik liggen er voor jou? En, hoe alert ben jij daarop?

60 minuten online, 3 opdrachten

3 Een gezond klimaat

Seksuele gezondheid is belangrijk voor het welbevinden van cliënten. Wat is seksuele gezondheid? Met welke dilemma’s worstel je als begeleider als je geconfronteerd wordt met seksuele gevoelens en -gedrag van cliënten? En, hoe ga je daarmee om?

60 minuten online, 3 opdrachten

4 Risico's

Als zorginstelling of als begeleider kan je, onbedoeld en onbewust bijdragen aan het vergroten van risico’s dat cliënten misbruikt worden. Hoe krijg je daar oog voor? Hoe voorkom je dat? Welke factoren in de opvoeding verhogen het risico dat een cliënt te maken krijgt met misbruik? Welke risico’s én voordelen bieden internet en social-media voor cliënten met een LVB?

60 minuten online, 2 opdrachten

5 Jouw werkpraktijk

Hoe gaan jij en jouw collega’s in de dagelijkse praktijk om met de visie protocollen en regels. Welke punten kan je noemen die bijdragen aan verbetering van de situatie voor cliënten. Hoe gaan jullie die verbeteringen bereiken en samen zorgen dat het geborgd blijft?

Hoofdstuk 5 is er in twee varianten: ambulant en residentieel.

60 minuten online, 3 opdrachten

6 Handelingsverlegenheid doorbreken

Welke onderwerpen die gaan over seksualiteit en seksueel misbruik vinden jij en je team het lastigst om te bespreken en aan te pakken? Hoe maak je met behulp van het vlaggensysteem onderscheid tussen gezond seksueel gedrag en risicogedrag. Hoe pak je de handelingsverlegenheid op de belangrijkste punten aan in jouw team?

60 minuten online, 2 opdrachten

7 Open zijn, bespreekbaar maken

Een open gesprekscultuur draagt bij aan een gezonde seksuele ontwikkeling van cliënten, aan het voorkomen én het aanpakken van seksueel overschrijdend gedrag. Hoe ga je binnen jouw organisatie in gesprek over relaties, intimiteit en seksualiteit? Welke stappen benoem je én zet je die nodig zijn om op een meer open manier te communiceren met je collega’s?

Hoofdstuk 7 is er voor de gehandicaptenzorg in twee varianten, een LVB-variant en een EMB-variant.

60 minuten online, 3 opdrachten

8 Misbruik signaleren en aanpakken

Welke protocollen gebruikt jouw organisatie bij het omgaan met seksueel overschrijdend gedrag en misbruik? Welke emoties kunnen een rol spelen bij meldingen van seksueel misbruik en hoe ga je daar zorgvuldig mee om? Welke afwegingen of overwegingen spelen een rol bij meldingen van seksueel misbruik?

Hoofdstuk 8 is er in twee varianten: ambulant en residentieel.

60 minuten online, 4 opdrachten

9 Verantwoordelijkheid nemen

Verantwoordelijk voelen versus verantwoordelijkheid laten zien. Dit afrondende hoofdstuk gaat over actie nemen en omgaan met de dilemma’s die je dan ervaart.

30 minuten online, 1 opdracht 

Gerard Roerdink

Over het programma:

Het blended trainingsprogramma ‘Houd me vast, laat me los’ telt 9 modulen, verdeeld over 20 weken.

Elke 14 dagen ga je zelfstandig aan de slag met een e-learning module.  Daar verdiep je je in informatieve en/of prikkelende filmpjes, beelden, websites, teksten en verwijzingen. Deze vormen samen het theoretische deel. 

Daarnaast is er het praktijkdeel waarin je aan de slag gaat met vragen en opdrachten. Die voer je op de werkplek uit met collega’s en/of cliënten. Dus in je dagelijkse werk en de daarbij behorende overlegmomenten. Zo bouw je samen aan een gezond klimaat rondom seksualiteit.

Je sluit de cursus af met een presentatie van en reflectie op je ‘persoonlijke reiskoffer’.

Over het train-de-trainer programma

Het train-de-trainer programma traint de leidinggevende in vaardigheden om gedragsverandering over te brengen, te oefenen en te zorgen dat het beklijft. Daarnaast werken we aan kennis, deskundig op het onderwerp. We ondersteunen de leidinggevende met behulp van onze trainers op locatie. Zo wordt het programma ‘in actie’ gezet, om dit samen met medewerkers te gaan doen.

We werken daarbij vanuit een positieve waarderende aanpak.  Als inspiratie en voorbeeld van hoe je in de dagelijkse praktijk, aandacht kunt geven aan het leren en ontwikkelen.

In de jeugdzorg krijgt de leidinggevende hier ook extra studiepunten voor. (SKJ – 28 punten)

Algemene informatie

  • Blended programma
  • Opdrachten, werkvormen voor in de dagelijkse praktijk
  • Vier tot zes maanden doorlooptijd
  • 28 Registerpunten leidinggevenden en 21 Registerpunten medewerkers – SKJ Geaccrediteerd
  • Aangeboden vanuit train-de-trainer model voor aandachtsfunctionarissen en leidinggevenden als ook in open inschrijvingsmodel

Uitvoering en kosten

Wij helpen je met de uitvoering van het programma in jouw instelling door je volledig te ondersteunen. Samen zorgen we dat het programma merkbaar, zichtbaar impact heeft. Het programma wordt aangeboden vanuit een zogenaamd train-de-trainer model. Daarbij leiden wij aandachtsfunctionarissen / teamleiders op om samen met de teams aan de slag te gaan met het programma en alle opdrachten die je daarin in de praktijk gaat uitvoeren.

Uitvoeringskosten train-de-trainer programma

Uitvoeringskosten Open Inschrijving

De juiste keuze

Ja, ik wil graag beginnen!

Laat een bericht achter