Professionele ruimte

Ruimte geven en nemen in de zorg 

Ontwikkeling van talent

De zorg schreeuwt om professionele ruimte 

Steeds meer zorgverleners voelen zich gehinderd in de uitoefening van hun beroep. Als gevolg van overmatige regelgeving of juist het ontbreken van kaders.

Tegelijk wordt er van je verwacht dat je persoonsgerichte zorg, maatwerk levert, vanuit het perspectief van de cliënt.

Hoe ontwikkel je weer die professionele ruimte die zo nodig is om je beroep uit te kunnen oefenen? 

Professionele ruimte

Daarom ontwikkelde Human Talent Group samen met s’ Heeren Loo het programma Professionele Ruimte voor de zorg. Een programma dat gaat over het geven van (als organisatie en als leidinggevende) professionele ruimte en over het nemen van (als medewerker) professionele ruimte. Zodat we samen werken aan kwalitatief betere zorg en mooi werk in de zorg!

1 Professionele ruimte

Als jij mocht bepalen hoe het hier werkt. In dit thema word je geactiveerd om tot actie te komen en in gesprek met jouw collega’s te gaan. Niet de regels, protocollen of (onze) gewoonten van ‘het systeem’ zijn leidend hoe we ons werk doen, maar de behoefte, wensen en situatie van de cliënt worden nogmaals in het daglicht geplaatst. Hoe jij vanuit de leefwereld van de cliënt, dichtbij zijn of haar behoeften, wensen en mogelijkheden kan excelleren! Welke kansen en blokkades liggen er en hoe ga je daarmee om?

30 minuten online, 6 opdrachten

2 Werken op goede grond

Laat degene die de wereld in beweging wil zetten, eerst zelf in actie komen. (Socrates)

Wat is er nodig om maatwerk te kunnen leveren? Juist, vasthouden aan de bedoeling! Het werken vanuit De Bedoeling vraagt om vertrouwen. In dit thema komen we in actie en wordt er ingezoomd op ‘communicatie is the key!’ Er wordt aan de slag gegaan met een veilige manier van feedback geven en ontvangen, om je gewaardeerd en erkend te voelen als professional. Om een concreet beeld te krijgen wordt er tot slot gewerkt met de energiebalans en wordt er in dialoog gegaan over ‘energiegevers’ en ‘energielekkers’.

30 minuten online, 7 opdrachten

3 Samen het team leiden

Laat degene die de wereld in beweging wil zetten, eerst zelf in actie komen. (Socrates)

Het leiderschap in handen van alle medewerkers (in plaats van de managers). In de ideale situatie neemt diegene de leiding die ergens het beste in is. Als iedereen die kwaliteit ook herkent en erkent, wordt de stap kleiner elkaar ook te vertrouwen.

Hoe ga je in jouw organisatie aan de slag, worden er initiatieven genomen, kansen gecreëerd, risico’s genomen, nieuwe manieren van werken ontwikkeld? Welke stappen zijn er nodig om nieuwe kaders te creëren en hoe ga jij daar in jou organisatie mee om? Tot slot en nóg belangrijker, hoe krijg je collega’s en je manager mee aan het werk?

30 minuten online, 4 opdrachten

4 De kracht van verschillen benutten

Je kunt een betere professional worden door je kernkwaliteit krachtiger in te zetten. Hoe je elkaar als collega’s hiervoor de ruimte kan geven en elkaar kan motiveren, wordt in dit thema verder op in gegaan.

Met het model van Meredith Belbin wordt er een duidelijke schets van de verschillende rollen binnen jouw team gemaakt.

30 minuten online, 3 opdrachten

5 Simpel houden en doen

Ieder mens wilt tot actie komen, iets doen waar jouw hart – en dat van cliënten en familie – sneller van gaat kloppen. In dit hoofdstuk wordt er ingegaan op het bereiken van resultaat. Er wordt een kritische blik geworpen op het stellen van doelen, verantwoordelijkheid nemen en tot actie komen. Uiteraard worden de successen ook gevierd!

30 minuten online, 5 opdrachten

6 Je eigen leider zijn

Vertrouwen hebben in jezelf en persoonlijk leiderschap durven nemen. Dit afrondende hoofdstuk gaat over actie ondernemen en omgaan met dilemma’s die je dan ervaart.

30 minuten online, 5 opdrachten

Over het programma:

Het blended trainingsprogramma ‘Professionele ruimte’ telt 6 modulen, verdeeld over 15 weken. 

Het is een maatwerkprogramma waarin we je zowel online en offline samen met je leidinggevende aan het werk gaat met het creëren van professionele ruimte. 

Bij ieder hoofdstuk krijg je op één of meerdere opdrachten mee waarin je, samen met je leidinggevende, gaat bepalen wat professionele ruimte inhoud, welke kaders helpend zijn, hoe je meer professionele ruimte kunt geven en kunt nemen. 

In zeven teamsessies bouw je zo samen aan een omgeving waarin je vrijheid ervaart (binnen kaders) in de uitoefening van je beroep.

Train-de-trainer programma

Het programma wordt aangeboden als train-de-trainer programma. 

Het train-de-trainer programma traint de leidinggevende in vaardigheden om gedragsverandering over te brengen, te oefenen en te zorgen dat het beklijft. Daarnaast werken we aan kennis, deskundig op het onderwerp. We ondersteunen de leidinggevende met behulp van onze trainers op locatie. Zo wordt het programma ‘in actie’ gezet, om dit samen met medewerkers te gaan doen.

We werken daarbij vanuit een positieve waarderende aanpak.  Als inspiratie en voorbeeld van hoe je in de dagelijkse praktijk, aandacht kunt geven aan het leren en ontwikkelen.

Algemene informatie

  • Blended programma
  • Opdrachten, werkvormen voor in de dagelijkse praktijk
  • 15 weken doorlooptijd
  • Aangeboden vanuit train-de-trainer model voor leidinggevenden 

Uitvoering en kosten

Wij helpen je met de uitvoering van het programma in jouw instelling door je volledig te ondersteunen. Samen zorgen we dat het programma merkbaar, zichtbaar impact heeft. Het programma wordt aangeboden vanuit een zogenaamd train-de-trainer model. Daarbij leiden wij aandachtsfunctionarissen / teamleiders op om samen met de teams aan de slag te gaan met het programma en alle opdrachten die je daarin in de praktijk gaat uitvoeren.

Uitvoeringskosten train-de-trainer programma

De juiste keuze

Ja, ik wil graag beginnen!

Laat een bericht achter